Αποκατάσταση φρεατίων zavrantonas_admin August 3, 2022

Αποκατάσταση
φρεατίων

Διατηρούμε τις δομές

για πάντα νέες

Η διάβρωση είναι μία συχνή ανησυχία όσον αφορά τις επιφάνειες των φρεατίων και αντλιοστασίων καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λειτουργικά αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα μπορούν εύκολα να λυθούν με συστήματα επίστρωσης που έχουν σαν βάση τους το εποξικό resin.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε, συνδυάζουν την εύκολη εφαρμογή τους με τη γρήγορη σκλήρυνση, έχουν εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς σε υγρές επιφάνειες και διαρκή στεγανότητα έναντι των διαρροών.

Εφαρμογή

Εσωτερική και εξωτερική επάλειψη σε σπασμένες, διαβρωμένες και γενικά προβληματικές επιφάνειες στις παρακάτω κατασκευές:

Πλεονεκτήματα

Για τη σφράγιση των πιο πάνω επιφανειών, χρησιμοποιούνται ρητίνες πολυουρεθάνης σε ενέσιμη μορφή. Το resifill είναι υλικό δύο συστατικών με πολυουρεθανική βάση, το οποίο έχει σαν στόχο το σταμάτημα εισροής νερού. Στα σημεία τα οποία παρατηρείται αστοχία υλικού και υπάρχει εισροή νερού, γίνεται έλεγχος για την ασφάλεια της περιοχής και αν η επιφάνεια έχει την κατάλληλη αντοχή και δύναμη, τότε τοποθετείται το ενέσιμο υλικό με ειδικό εξοπλισμό για να σταματήσει η εισροή νερού.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Επικοινωνήστε με την
εξειδικευμένη ομάδα μας.