Επιθεώρηση Σωλήνων Αποχέτευσης με CCTV

Η επιθεώρηση σωλήνων γίνεται μέσω συστήματος βιντεοσκόπησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την οπτική επιθεώρηση του εσωτερικού των αγωγών, σωλήνων και υδρορροών. Η επιθεώρηση είναι απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση της αποχέτευσης και εύρεση προβλημάτων.

Η επιθεώρηση σωλήνων γίνεται μέσω συστήματος βιντεοσκόπησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την οπτική επιθεώρηση του εσωτερικού των αγωγών, σωλήνων και υδρορροών. Η επιθεώρηση είναι απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση της αποχέτευσης και εύρεση προβλημάτων.

Συστήματα:

Εύρος διαμέτρων:

Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει σε:

Εύρος διαμέτρων:

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε:

Στο τέλος κάθε επιθεώρησης γίνεται αξιολόγηση του προβλήματος και παραδίδεται λίστα αναφοράς, που συμπεριλαμβάνει όλα τα ευρήματα και τον προτεινόμενο τρόπο επιδιόρθωσης.

Τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές με βάση το «Εγχειρίδιο Ταξινόμησης Κατάστασης Αποχετεύσεων» για κωδικοποίηση ελαττωμάτων σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα.

Σύστημα Pushcam

Το σύστημα Pushcam είναι μια ελαφριά, εύχρηστη, και έγχρωμη κάμερα υψηλής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση σωλήνων διαμέτρου 35mm έως 150mm. Το μικρό της μέγεθος την καθιστά ιδανική για οπτική, μη καταστροφική επιθεώρηση σωλήνων αποχέτευσης, καθώς και εγκαταστάσεων όπως πισίνες, νιπτήρες και τουαλέτες.

Το συγκεκριμένο σύστημα βοηθάει στην ανίχνευση τυχόν εκδορών, διαρροών, αποκολλήσεων που βρίσκονται σε γωνιακούς και στενούς σωλήνες.

Οι ανιχνευμένες ζημιές αποθηκεύονται ως εικόνες ή/και ως βίντεο απευθείας σε κάρτα SD και στη συνέχεια μεταφέρονται σε υπολογιστή.

Ρομποτικό Σύστημα Κάμερας

Το ECO-Star 400 είναι σύστημα ρομποτικής, το οποίο κατασκευάζεται από την εταιρεία Wolfgang Rausch GmbH & Co. Εγκαθίσταται σε φορτηγό, εξοπλισμένο με τους απαραίτητους μηχανισμούς για επιθεώρηση σωλήνων και χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση αγωγών με διάμετρο 100mm – 1800mm.

Διαδικασία:

Το ECO-Star 400 μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε:

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Επικοινωνήστε με το
εξειδικευμένη ομάδα.