Όροι & ΠροϋποθέσειςΖαβράντωνας

Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Takis Zavrantonas & Sons LTD

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση http://zavrantonas.com, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια χρήσης

1. Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο Takis Zavrantonas & Sons LTD για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:

2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από την Takis Zavrantonas & Sons LTD. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

1. Τα υλικά της ιστοσελίδας του Takis Zavrantonas & Sons LTD παρέχονται σε βάση «όπως είναι». Η Takis Zavrantonas & Sons LTD δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιώματα.

2. Περαιτέρω, η Takis Zavrantonas & Sons LTD δεν εγγυάται ή δεν προβάλλει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Takis Zavrantonas & Sons LTD ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών του Takis Της ιστοσελίδας της Zavrantonas & Sons LTD, ακόμη και αν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Takis Zavrantonas & Sons LTD ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Takis Zavrantonas & Sons LTD έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Takis Zavrantonas & Sons LTD μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Takis Zavrantonas & Sons LTD δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά της ιστοσελίδας της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Takis Zavrantonas & Sons LTD μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Takis Zavrantonas & Sons LTD δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την ενημέρωση του υλικού.

6. Σύνδεσμοι

Η Takis Zavrantonas & Sons LTD δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση της Takis Zavrantonas & Sons LTD της ιστοσελίδας. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη.

7. Τροποποιήσεις

Η Takis Zavrantonas & Sons LTD μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

8. Κυβερνητικός Νόμος

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους ή τόπου.