Συλλογή και
Μεταφορά
Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων θεωρείται μια εξαιρετικά εξειδικευμένη εργασία. Ο στόλος μας αποτελείται από βυτιοφόρα τύπου ADR και ADR Jetting & Vacuum, τα οποία διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες με βάση τις προϋποθέσεις της Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

Τα βυτιοφόρα ADR Jetting & Vacuum είναι ειδικά σχεδιασμένα οχήματα για τον καθαρισμό και απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων με τη χρήση μηχανής υψηλής πίεσης νερού (Jetting), ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται η απορρόφηση (Vacuum) των επικίνδυνων αποβλήτων στη δεξαμενή του βυτιοφόρου.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και πλήρως εκπαιδευμένους οδηγούς, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, όπως προϊόντα πετρελαίου και χημικά απόβλητα. Δεσμευόμαστε για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Επικοινωνήστε με την
εξειδικευμένη ομάδα μας.