Καθαρισμός Δεξαμενών zavrantonas_admin August 3, 2022

Καθαρισμός
Δεξαμενών

Ο υπερσύγχρονός στόλος της εταιρείας μας, μας δίνει τη δυνατότητα να καθαρίζουμε όλων των ειδών και μεγεθών δεξαμενών. Με τη χρήση μηχανών υψηλής πίεσης νερού διαλύονται όλα τα συσσωρευμένα λίπη, στερεές ύλες, λάδια, υπολείμματα από πετρέλαια και άλλα απόβλητα. Μαζί με τον καθαρισμό γίνεται η ταυτόχρονη απορρόφηση αποβλήτων με την χρήση του μηχανήματος ADR Jetting – Vacuum.

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για εργασίες σε κλειστούς και περιορισμένους χώρους.

Πώς γίνεται ο καθαρισμός δεξαμενής:

Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από την κατάσταση της δεξαμενής και το περιεχόμενο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε με την
εξειδικευμένη ομάδα μας.