Πολιτική ΑπορρήτουΖαβράντωνας

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Είναι η πολιτική του Takis Zavrantonas & Sons LTD να σέβεται το απόρρητό σας όσον αφορά τις πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς μέσω του ιστότοπού μας, http://zavrantonas.com, και άλλων ιστότοπων που διαθέτουμε και λειτουργούμε.

Ζητάμε μόνο προσωπικές πληροφορίες, όταν πραγματικά χρειαζόμαστε για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία. Τη συλλέγουμε με δίκαια και νόμιμα μέσα, με τις γνώσεις και τη συγκατάθεσή σας. Σας ενημερώνουμε επίσης γιατί συλλέγουμε και πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Διατηρούμε μόνο τις συλλεγμένες πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε. Ποια δεδομένα αποθηκεύουμε, θα προστατεύσουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποφυγή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία ταυτότητας δημοσίως ή με τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου και των πρακτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να δεχθούμε την ευθύνη ή την ευθύνη για τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Είστε ελεύθεροι να απορρίψετε το αίτημά μας για προσωπικά σας στοιχεία, με την προϋπόθεση ότι ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε μερικές από τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μας θα θεωρείται ως αποδοχή των πρακτικών μας γύρω από την ιδιωτικότητα και τις προσωπικές πληροφορίες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα χρήστη και τις προσωπικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 10 Δεκεμβρίου 2018.