Έλεγχος Σωλήνων & Υδρορροών με μεθόδους κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)

Έλεγχος Σωλήνων & Υδρορροών με μεθόδους κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)

Η έμπειρη ομάδα τεχνικών μας μέσω της χρήσης ειδικής κάμερας, μπορεί να εντοπίσει το ακριβές σημείο της φθοράς ή της βλάβης που έχει υποστεί ο σωλήνας.

Τα χαρακτηριστικά του κάθε σωλήνα εξετάζονται, εφαρμόζοντας το ανάλογο σύστημα ελέγχου. Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί συστήματα οπτικής παρακολούθησης για σωλήνες μικρής και μεγάλης εμβέλειας, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε οικιστικές, όσο και σε εμπορικές εγκαταστάσεις.

Η οπτική επιθεώρηση σωλήνων αποχέτευσης, αγωγών και υδρορροών αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο για την πρόληψη πιθανής ζημιάς, τη διάγνωση προβλημάτων καθώς και την αξιολόγηση της κατάστασης. Μέσα από την παραπάνω διαδικασία, μπορούμε να εντοπίσουμε:

  • Διαρροές
  • Υπολείμματα
  • Διάβρωση και φθορές
  • Μετατοπίσεις σε ενώσεις
  • Ρωγμές ή σπασμένους σωλήνες
  • Καθίζηση σε τμήματα του αγωγού
  • Οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί σε εξέλιξη

Στο τέλος κάθε επιθεώρησης, γίνεται αξιολόγηση των ευρημάτων και σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση επιδιόρθωσης.

Τα συστήματα επιθεώρησης της εταιρείας μας, πληρούν όλες τις προδιαγραφές του εγχειριδίου “Manual of Sewer Condition Classification” για την κωδικοποίηση των ελαττωμάτων με βάση τα εθνικά πρότυπα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μάθετε περισσότερα από την
εξειδικευμένη μας ομάδα.